Trường Tiểu học Hà Nội tham gia thi Giới Thiệu sách đạt giải Nhất Thành phố năm học 2017 - 2018