13/05/21  Tin của trường  171
Thực hiện TB số 20/TB-PGDĐT ngày 22/4/2021 của Phòng GDĐT quận về việc tổ chức khảo thí môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 đến lớp 8 các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình năm học 2020-2021.
 13/05/21  Tin của trường  7
Thực hiện Công văn số 876/UBND-BHXH ngày 07/5/2021 của UBND quận Ba Đình về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên điạ bàn quận. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo trên các nhóm zalo, facebook của nhà ...
 07/05/21  Tin của trường  22
      Thực hiện Công văn số 1448/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông trên mạng xã hội CVNet năm 2021”. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo ...